Wat informatie over mijzelf :

Als kind begon ik met blokfluit

spelen en later de piano.

Mijn inspiratiebron was mijn

vader, cellist bij het

Metropoleorkest hij leerde mij

pianospelen vanaf 8 jaar.

Later wilde ik graag viool leren

spelen.

 Na een aantal jaren 

 vioolstudie bij diverse

 docenten ging ik studeren op

 de Muziek Pedagogische

 Adademie te Hilversum.

 

 Na de muziekstudie ging ik bij

 het Promenadeorkest spelen

 waar ik veel ervaring heb

 opgedaan met het begeleiden.

 van bekende artiesten zowel

 klassiek als lichte muziek.

 Momenteel speel ik bij Het 

 Vegas Stringsorchestra.

 Sinds 2004 ben ik zelfstandig

 ondernemer en heb ik mijn

 eigen muziekpraktijk opgezet.

 Naast het viool en altviool

 spelen geef ik privéles aan

 kinderen en volwassenen. 

 Voor de Muziekschool 

 Waterland geef ik groepsles

 viool op diverse basisscholen.

 

                                                                 .

 

Het Promenade Orkest speelt in het Concertgebouw.